Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU: Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 6698 sayılı kanunun 3. Maddesinin bendi uyarınca düzenlenmiş olup veri sorumlusu Hoays Şirketidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI: Üye olmanız halinde, kullanıcı adınız, ad-soyadınız, şifreniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, bulunduğunuz şehir, üye olduğunuz tarih, son giriş yaptığınız tarih, konuşma kayıtlarınız, ‘hakkımda’ bölümünde belirttiğiniz kişisel verileriniz, profil fotoğrafınız, diğer belirtmiş olduğunuz verileriniz ve IP bilgilerinizden ibaret kişisel verileriniz;

 • Resmi kurumlar nezdinde gerekli kanuni yükümlülüklerin tarafımızca yerine getirilmesi,
 • İşlem güvenliği için kimlik doğrulamada zorunlu olması,
 • Tercihiniz doğrultusunda üye profilinizde görüntülenmesi,
 • Kullanıcılar arasında etkileşimin sağlanması,
 • Site yönetimi tarafından sorunların tespiti ve giderilmesi,
 • Site içeriklerinin geliştirilmesi ve yönetimi,
 • Çerezler aracılığıyla size özel reklam sunulması,amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Sitemize üye olmadan ziyaret etmeniz halinde, yalnızca IP bilgisinden ibaret kişisel veriniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar, konuşma kayıtlarınız, tarayıcınızın dili ve tipi, cihazınızın modeli, konumunuz, trafik bilgilerinin saklanması yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve çerezler aracılığıyla size özel reklam sunulması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI: Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından gerekli görüldüğü takdirde; hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere adli veya idari makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından yurtiçinde veya yurtdışında bulunan sunucularımızda saklanabilir.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: Kişisel verileriniz, sitemizi ziyaret ettiğinizde IP adresinizin kaydedilmesi ve üyelik formunun tarafınızca doldurulması yoluyla elde edilmektedir. Elde ettiğimiz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili tebliğ uyarınca işlenmektedir. 6698 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ: 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi uyarınca ilgili kişinin hakları madde başlığı ile düzenleme alanı bulmaktadır. Aşağıda da yer alan kanun maddesi ve bentleri uyarınca ilgili taleplerinizi, ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca [email protected] adresine e-posta yoluyla taleplerinizi bildirebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı cevap verilebilmesi için talep içeriğinin açık ve anlaşılır olması önerilmektedir.

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sorumluluklar

 1. Hoays Android/iOS uygulamalarını kullanan tüm kişi ve kuruluşlar aşağıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
 2. Hoays, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 3. Kullanıcı, uygulamanın kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 4. Kullanıcı, uygulama içindeki faaliyetlerinde, uygulamanın herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Hoays yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

2. Kişisel Bilgiler

 1. Hoays Android/iOS uygulamalarını kullanan tüm kullanıcı veya üyeler on sekiz(18) yaşını doldurmuş olmalıdır.

3. Üye ve Kullanıcıların Yükümlülükleri

 1. Bu platformu kullanan üye ve kullanıcılar ifade ettiklerinden, yükledikleri fotoğraflardan, diğer üyelere gönderdiği mesajlardan ve kendi profillerinde kullandığı tüm materyallerden sorumludur.
 2. Üye ve kullancılar profilinde kullandıkları veya başkalarına gönderdiği yazı, fotoğraf, video, şiir, karikatür, melodi vs. gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, umuma arz etme vs. konularda hak ve yetkileri olduğunu aksi durumda Hoays ve yetkililerine yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler.
 3. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
 4. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
 5. Üye veya kullanıcılar, Hoays uygulamalarında hiç bir şekilde reklam, tanıtım ve ticari girişim yapamaz. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 6. Hoays uygulamalarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili sair kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz, paylaşımda bulunulamaz.
 7. Ortaya çıkabilecek bir hukuka aykırı eylem veya hukuki uyuşmazlık durumunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) kapsamında; adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler ilgili yasada belirtilen süre kapsamında saklanır.
 8. Üye ve kullanıcılar, hakaret, taciz, pornografi, yasaklı kumar, oyun, bahis vs. satışı veya kullanımı reçeteye bağlı ilaç ve uyuşturucu madde kapsamına giren madde veya maddeler ile ilgili tanıtım, paylaşım, satış gibi etkinliklerde bulunamaz. Aynı zamanda hiçbir üye ve kullanıcı aşırı şiddet, işkence, patlama görüntüleri vs. gibi insan psikolojisine sakıncaları bulunan hiçbir paylaşımda bulunamaz.

4. Mücbir Sebep

 1. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

5. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

 1. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

6. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

 1. Hoays, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

7. Gizlilik

 1. Hoays uygulamalarındaki profiller tamamen üyeler tarafından oluşturulmaktadır. Eğer adınıza açılmış bir profil, şirketinizi karalayan içerikler vs. gibi materyallerden şikayetiniz varsa [email protected] mail adresine e-posta atmanız halinde inceleme başlatılacak olup, uygun olması durumunda ilgili profil/içerik kaldırılacaktır.
 2. Hoays bu kullanıcı sözleşmesinin koşullarını önceden bildirmeksizin değiştirebilir.

Cookie Policy

We use cookies to help improve your experience of https://hoays.com. This cookie policy is part of Hoays privacy policy, and covers the use of cookies between your device and our site.

If you don’t wish to accept cookies from us, you should instruct your browser to refuse cookies from https://hoays.com, with the understanding that we may be unable to provide you with some of your desired content and services.

What is a cookie?

A cookie is a small piece of data that a website stores on your device when you visit, typically containing information about the website itself, a unique identifier that allows the site to recognize your web browser when you return, additional data that serves the purpose of the cookie, and the lifespan of the cookie itself.

Cookies are used to enable certain features (eg. logging in), to track site usage (eg. analytics), to store your user settings (eg. timezone, notification preferences), and to personalize your content (eg. advertising, language).

Cookies set by the website you are visiting are normally referred to as “first-party cookies”, and typically only track your activity on that particular site. Cookies set by other sites and companies (ie. third parties) are called “third-party cookies”, and can be used to track you on other websites that use the same third-party service.

How you can control or opt out of cookies

If you do not wish to accept cookies from us, you can instruct your browser to refuse cookies from our website. Most browsers are configured to accept cookies by default, but you can update these settings to either refuse cookies altogether, or to notify you when a website is trying to set or update a cookie.

If you browse websites from multiple devices, you may need to update your settings on each individual device.

Although some cookies can be blocked with little impact on your experience of a website, blocking all cookies may mean you are unable to access certain features and content across the sites you visit.

Hoays.com